www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Cel pracy, przegląd zawartości

Cel pracy, przegląd zawartości

Celem niniejszej pracy jest:

- analiza rozwiązań konstrukcyjnych różnego typu urządzeń inkasenckich, ze szczególnym naciskiem na wrzutniki monet firmy Comestero Group,

- analiza kosztów funkcjonowania natrysków na polach campingowych,

- przedstawienie rozwiązania problemu sterowania urządzeniami, w oparciu o możliwość wykupienia przez użytkownika odpowiedniej liczby kredytów,

- ukazanie koncepcji tworzenia wydajnego oprogramowania dla 8-io bitowych systemów wbudowanych,

- opisanie rozwiązań technicznych budowy urządzenia w aspekcie projektowania uniwersalnych platform sprzętowych,

- budowa systemu pobierającego opłaty za korzystanie z natrysków,

- opisanie napotkanych problemów i sposobu ich rozwiązania,

- wykazanie uniwersalności opracowanego urządzenia,

- wyciągnięcie wniosków.

Finalnym efektem pracy będzie prezentacja makiety ilustrującej działanie wdrożonego do produkcji systemu. Autor przedstawi również inne zastosowania urządzenia, jakie osiągnięte zostały dzięki przemyślanej od samego początku konstrukcji.

Praca składa się z sześciu działów podzielonych tematycznie. W pierwszym omówiony jest cel powstania pracy i zakres opracowania. W drugim ujęto rys historyczny omawianych urządzeń. Trzeci stanowi analizę porównawczą dostępnych na rynku rozwiązań elektronicznych wrzutników monet i akceptorów banknotów. Dział czwarty opisuje konstrukcję urządzenia, zawiera schematy jego budowy wewnętrznej oraz dokładny opis stworzonego oprogramowania. W dziale piątym zawarto szczegółową instrukcję obsługi powstałego produktu. Ostatni dział stanowi podsumowanie pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.