www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » spis treści

Analiza porównawcza rozwiązań elektronicznych wrzutników monet i akceptorów banknotów oraz projekt i wykonanie systemu pobierania opłat do natrysków sterowanych elektronicznie1. Cel pracy, przegląd zawartości2. Wstęp - automatyczne pobieranie opłat, rys historyczny3. Analiza porównawcza budowy wrzutników monet i akceptorów banknotów

 3.1. Klasyfikacja

 3.2. Zasada działania, konstrukcja mechaniczna

 3.3. Interfejsy komunikacyjne

 3.4. Przykłady rozwiązań

 3.5. Porównanie właściwości wybranych urządzeń inkasenckich4. Opis budowy i oprogramowania urządzenia

 4.1. Od pomysłu do realizacji – uniwersalny sterownik przedpłatowy „SPA – 1n”

 4.2. Schematy urządzenia, aspekty mechaniczne, opis techniczny

 4.3. Programowanie liniowe a programowanie wątkowe

 4.4. AVR z mnóstwem niezależnych timerów - prosta sztuczka

 4.5. IO cyfrowe w ujęciu nie blokującym, obsługa wrzutnika monet

 4.6. HD44870 - wyświetlanie buforowane, menu urządzenia

 4.7. TRIG - reakcja na zbocze sygnału

 4.8. DS18B20 - obsługa kilku czujników z pominięciem funkcji Search ROM

 4.9. Komunikacja RS485 Master / Slave - zdarzeniowy automat sekwencyjny

 4.10. Magistrala I2C - zegar czasu rzeczywistego PCF8583

 4.11. Pamięć nieulotna EEPROM

 4.12. Algorytmy działania programów modułu bazowego i panelu klienta5. Obsługa urządzenia

 5.1. Uwagi o bezpieczeństwie

 5.2. Przeznaczenie

 5.3. Wykaz funkcji urządzenia

 5.4. Charakterystyka sterownika

 5.5. Opis działania

 5.6. Znaczenie wskazań wyświetlaczy, zachowanie wyjść urządzenia

 5.7. Analiza kosztów funkcjonowania natrysku

 5.8. Liczniki zaliczonych kredytów

 5.9. Programowanie parametrów

 5.10. Postępowanie w przypadku awarii

 5.11. . Sposób instalacji6. VI. Podsumowanie7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.