www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » VI. Podsumowanie

VI. Podsumowanie

Celem pracy było dokonanie analizy porównawczej rozwiązań elektronicznych wrzutników monet i akceptorów banknotów oraz opracowanie i wdrożenie urządzenia automatyzującego proces zbierania opłat za możliwość korzystania z natrysków. O ile rozważania teoretyczne na temat budowy i zasady działania urządzeń inkasenckich nie były łatwe ze względu na bardzo ograniczony dostęp do jakichkolwiek użytecznych informacji na ich temat, o tyle projekt i budowa przedstawionego systemu wymagały od autora:

- wykazania się znajomością procesu projektowania, począwszy od pomysłu, poprzez gromadzenie niezbędnej wiedzy, wybór komponentów z uwzględnieniem ich przydatności i aspektów ekonomicznych, aż po końcowy etap prototypowania i wdrażania,

- wypracowania własnych metod tworzenia aplikacji dla systemów wbudowanych w sposób umożliwiający ich skalowalność i rozbudowę, oraz zapewniający stabilność pracy, komfort użytkowania i przejrzystość kodów źródłowych,

- doskonalenia form dokumentowania technicznego projektu.

Podczas prac nad projektem autor zrealizował z powodzeniem wiele innych urządzeń bazujących na zapleczu sprzętowym opracowanego układu. Należą do nich m.in.:

- uniwersalny sterownik przedpłatowy do sterowania gniazd i obwodów elektrycznych,

- hydrostatyczny wskaźnik poziomu cieczy [5],

- pneumatyczny włącznik urządzeń [5],

- wielokanałowy sterownik czasowy z zegarem tygodniowym,

- sterownik pomp obiegowych centralnego ogrzewania z temperaturową logiką nadążną,

- urządzenie resetujące "martwe" hosty w sieci LAN (ENC28J60).

Autor wspominał w pracy o wykorzystaniu opracowanych rozwiązań w innych projektach. Ale dopiero teraz widać jak bardzo uniwersalna jest część sprzętowa jego urządzenia - mózgiem jest mikrokontroler, ale bicie serca zapewnia dobrze napisane oprogramowanie. Był to jeden z celów pracy i podobnie jak inne został on osiągnięty. Przyczynił się także do powstania strony internetowej, na której autor prezentuje swoje podejście do programowania systemów wbudowanych.

Wobec powyższego autor uważa, że wywiązał się z postawionych przed sobą zadań a efekt końcowy, w kontekście rozwinięcia wcześniejszej pracy inżynierskiej, może nazwać sukcesem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.