www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Bibliografia

Bibliografia

[1] "Język C dla mikrokontrolerów AVR" autor: Tomasz Francuz, wyd. Helion 2012

[2] "Pasja programowania mikrokontrolerów 8 bitowych" autor: Mirosław Kardaś, wyd. Atnel 2012

[3] "Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania" autor: Mirosław Kardaś, wyd. Atnel 2012

[4] "Mikroprocesorowy przedpłatowy system sterowania natryskiem - Instrukcja instalacji i obsługi", autor: Tomasz Sklenarski, 2012

[5] "Mikroprocesorowy system nadzoru procesów technologicznych w obiektach basenowych i sterowania urządzeniami basenowymi" praca inżynierska, autor: Tomasz Sklenarski, 2010

[6] Miesięcznik "Elektronika Praktyczna" wyd. AVT, roczniki archiwalne

[7] Miesięcznik "Elektronika dla wszystkich" wyd. AVT, roczniki archiwalne

[8] http://www.tomaszsklenarski.pl oraz http://www.stsystem.elektroda.eu

[9] http://mikrokontrolery.blogspot.com/

[10] http://mirekk36.blogspot.com/

[11] http://www.atnel.pl

[12] http://www.elektroda.pl

[13] http://www.automaty-uzywane.pl/

[14] http://www.comestero.pl

[15] http://gry.wp.pl

[16] http://www.avrfreaks.net

[17] http://www.elm-chan.org

[18] http://www.atmel.com

[19] http://www.winavr.sourceforge.net

[20] http:// www.nongnu.org/avr-libc

[21] http:// gcc.gnu.org

[22] http://www.coinmax.pl

[23] http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_wieczny

[24] http://www.fischl.de

Załączniki

Na dołączonej do pracy płycie DVD umieszczono:

- skonfigurowaną do pracy z AVR wersję środowiska Eclipse,

- pliki instalacyjne pakietu WinAVR,

- projekt oprogramowania urządzenia,

- rysunki płytek drukowanych,

- schematy urządzeń i podłączeń elektrycznych,

- dokumentacje techniczne użytych podzespołów,

- fotografie przykładowego wdrożenia.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.