www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Analiza porównawcza budowy wrzutników monet i akceptorów banknotów » Interfejsy komunikacyjne

Interfejsy komunikacyjne

W zależności od konkretnego zastosowania wrzutnik może być wyposażony w jeden z interfejsów / protokołów komunikacyjnych:

- równoległy: każdy z kanałów wyprowadzony jest na osobny pin, w momencie akceptacji monety wystawiany jest impuls o ustalonym czasie trwania (model użyty w pracy),

- równoległy binarny: j.w. z tą różnicą, że danemu kanałowi przypisana jest kombinacja przedstawiona w kodzie binarnym,

- szeregowy wieloimpulsowy: danemu kanałowi przypisana jest określona ilość impulsów wyjściowych,

- szeregowy z modulacją trwania impulsu: poszczególnym kanałom przypisane są pojedyncze impulsy o różnej długości trwania,

- cyfrowy: najczęściej używany jest protokół komunikacyjny CCTalk w standardzie RS232, umożliwiający dodatkowo programowanie i diagnostykę akceptora.

Niezależnie od interfejsu komunikacyjnego niemal każdy z wrzutników dodatkowo może pracować w trybach [14]:

- sumujący o dwóch cenach,

- sumujący z jedną ceną sprzedaży,

- sumujący emitujący impulsy kredytu,

- sumujący czasowy,

- sumujący wskazujący upływ czasu kredytu (na żądanie),

- sumujący emitujący na żądanie impuls kredytu,

- sumujący do sprzedaży powielonej.

Tak szeroka paleta sposobu komunikacji z wrzutnikami spowodowana jest specyficznymi zastosowaniami niektórych rozwiązań. Pewne gałęzie przemysłu wypracowały przez wiele lat charakterystyczny dla nich sposób współpracy własnego urządzenia z wrzutnikiem. Stąd producenci urządzeń inkasenckich oferują szeroki wachlarz interfejsów, umożliwiający użycie wrzutnika w różnych rodzajach automatów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.