www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Opis budowy i oprogramowania urządzenia » Schematy urządzenia, aspekty mechaniczne, opis techniczny

Schematy urządzenia, aspekty mechaniczne, opis techniczny

Pierwowzorem modułu bazowego urządzenia "SPA - 1n" był sterownik atrakcji basenowych przedstawiony przez autora w jego pracy inżynierskiej [5]. Względem oryginału zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające m.in. na:

- zastosowaniu fabrycznego układu zasilacza impulsowego 12V o wydajności prądowej 1,5A, zamiast transformatora i układu prostowniczego,

- użyciu znacznie lepszego jakościowo wyświetlacza alfanumerycznego.

Płytka modułu bazowego została przeprojektowana celem uzyskania większej ergonomiczności. Przeprojektowanie było również związanene z zastosowaniem nowego typu obudowy na szynę DIN o oznaczeniu D6MG. Obudowa posiada te same wymiary co użyta wcześniej, jednak w odróżniniu od poprzedniej do montażu nie wymaga użycia żadnych śrub. Fabrycznie wyposażona jest w system zatrzasków mocujących płytki i poszczególne jej elementy, który bardzo ułatwia końcowy montaż.

Płytka wyświetlacza została zaprojektowana całkowicie od nowa. Umieszczono na niej oprócz wyświetlacza, diody sygnalizacyjnej i przycisków microswitch również:

- mikrokontroler AtMega 8 wraz z rezonatorem 16MHz,

- układ MAX485 z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi,

- stabilizator napięcia LM7805,

- buzzer.

Wymienione elementy dodatkowe nie są montowane, gdy płytka umieszczona jest we wnętrzu obudowy. Stosowane są, gdy płytka przeznaczona jest jako zewnętrzny wyświetlacz (panel klienta). Taki sposób projektowania pozwolił na znaczne oszczędności podczas zlecania wykonania obwodów drukowanych firmie zewnętrznej. Autor zrezygnował z wykonywania obwodów drukowanych we własnym zakresie (metodą termotransferową), ze względu na komercyjny charakter budowy urządzenia. Pozostawił sobie wyłącznie montaż elementów (większość SMD). Po zakończeniu montażu płytki zostały dwukrotnie pomalowane przemysłowym lakierem izolacyjnym Plastik 70.

Sterownik w nowej wersji sprzętowej musiał oferować wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Użycie fabrycznego zasilacza impulsowego wymusiło połączenie masy części niskonapięciowej układu z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. Dzięki temu, w przypadku usterki zasilacza, użytkownik zostanie ochroniony przed skutkami wystąpienia niebezpiecznych napięć. Zabieg taki pozwolił ponadto na lepsze zabezpieczenie układu MAX485 - przepięcia mogące pojawić się na magistrali zwierane są dzięki diodom Transil bezpośrednio do uziemienia bez wytwarzania niebezpiecznych potencjałów na masie urządzenia. Ochronę przeciwprzepięciową dla linii zasilania stanowią warystory 275V, 16V (linia 12V) oraz dioda Zenera 5,1V (zasilanie 1Wire).

Rys. 4 - Schemat modułu "SPA - 1n", mikrokontroler, RTC, RS485

Rys. 5 - Schemat modułu "SPA - 1n", zasilanie, obwody 230V

Rys. 6 - Schemat modułu "SPA - 1n", wejścia / wyjścia

Rys. 7 - Widok płytki drukowanej modułu "SPA - 1n"

Rys. 8 - Schemat płytki wyświetlacza, mikrokontroler, zasilanie, RS485

Rys. 9 - Schemat płytki wyświetlacza, wejścia / wyjścia

Rys. 10 - Widok płytki drukowanej wyświetlaczakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.