www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Opis budowy i oprogramowania urządzenia » Algorytmy działania programów modułu bazowego i panelu klienta

Algorytmy działania programów modułu bazowego i panelu klienta

W poprzednich rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze bloki funkcjonalne zaimplementowane w oprogramowaniu urządzenia. Jak widać, złożenie z takich dobrze przygotowanych komponentów w pełni działającego oprogramowania nie stanowi już większego problemu. Na uwagę zasługuje fakt, że wyświetlacz klienta, pomimo realizowania wyłącznie funkcji prezentacji danych odczytanych z modułu bazowego, wykorzystuje większość funkcji i technik zastosowanych w module bazowym. Potwierdza to fakt przygotowania dobrze opracowanych pod względem implementacji funkcji bibliotecznych. Na kolejnych stronach zaprezentowane są algorytmy blokowe programów modułu bazowego i wyświetlacza klienta.

Rys. 18 - Algorytm działania całego programu modułu bazowego "SPA - 1n"

Rys. 19 - Algorytm działania całego programu wyświetlacza klientakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.