www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Opis budowy i oprogramowania urządzenia » TRIG - reakcja na zbocze sygnału

TRIG - reakcja na zbocze sygnału

Często w programach zachodzi potrzeba reakcji nie tyle na stan jakiejś zmiennej, co na jej zmianę. Taki sposób podejścia do tematu nosi nazwę reakcji na zbocze sygnału. Wyróżnić tutaj można:

- zbocze narastające

- zbocze opadające

Funkcja realizująca operację wykrycia zbocza działa na zasadzie przerzutnika:

- jeżeli na wejściu pojawi się "true" to zapisuje to do zmiennej pomocniczej a zmienna ta jednocześnie uniemożliwia kolejne wejście do jej zapisu,

- teraz funkcja przy każdym wywołaniu sprawdza czy jej warunek wejściowy nadal jest spełniony,

- jeżeli nie jest spełniony to zdejmuje swój "zatrzask" z poprzedniej części kodu,

- moment zdjęcia "zatrzasku" równoznaczny jest z wykryciem zbocza opadającego.

Standardem w tego typu funkcjach jest przekazywanie wskaźnika do funkcji, jaka ma zostać wywołana po zadziałaniu warunku (callback). W przeciwieństwie do obsługi wejść cyfrowych tutaj argumentu będącego wskaźnikiem nie należy pomijać ponieważ z programu głównego nie ma dostępu do zmiennych wewnętrznych przerzutnika.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.