www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Przeznaczenie

Przeznaczenie

Sterownik "SPA – 1 n” jest częścią całej gamy specjalizowanych sterowników serii SPA. Wersja „n” urządzenia przystosowana jest do współpracy z automatem wrzutowym monet. Zadaniem sterownika jest załączenie urządzenia wykonawczego (elektrozawór, pompa cyrkulacyjna, itp.) na czas odpowiadający ilości wrzuconych przez klienta monet.

Urządzenie znajdzie zastosowanie na wszelkiego typu polach campingowych itp. wyposażonych we wspólne natryski. Ideą instalacji zestawu jest zminimalizowanie kosztów związanych ze zużyciem przez wczasowiczów wody i wywozem powstałych w ten sposób nieczystości. Aby w pełni wykorzystać możliwości sterownika, należy przeprowadzić analizę kosztów generowanych przez natrysk podczas jednej kąpieli i w oparciu o te dane odpowiednio ustawić czas działania wyjścia.

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań bazujących np. na czytnikach kart (breloków) zbliżeniowych, kartach magnetycznych, itp. Jednakże doświadczenia w tej kwestii jednoznacznie pokazują, że najlepszym rozwiązaniem dla właściciela obiektu jest stosowanie automatów wrzutowych. Podyktowane jest to następującymi warunkami:

- przede wszystkim nieuczciwością niektórych wczasowiczów (znane są przypadki twierdzenia przez wczasowicza, że ktoś bez jego wiedzy posłużył się jego kartą itp. – skutkiem jest odmowa uiszczenia należności),

- wygodą właściciela obiektu: rozwiązanie z wrzutnikami monet nie wymaga ciągłej obsługi związanej z programowaniem kart klientów, egzekwowaniem należności, prowadzeniem ewidencji wydanych kart (zadania wymagające oddelegowania pracownika),

- niższym ogólnym kosztem wdrożenia systemu: brak potrzeby posiadania zestawu komputerowego, zakupu programatorów kart, uzupełniania braku w kartach (zniszczenie, zagubienie bądź kradzież).

Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których osoba zażywająca kąpieli ulega zasłabnięciu, przewidziano możliwość blokowania drzwi przy użyciu elektrozamka rewersyjnego, zamiast typowej blokady mechanicznej (zasuwka, itp.). Ma to szczególne znaczenie na polach campingowych, na których większość wczasowiczów to osoby w podeszłym wieku. Urządzenie umożliwia ponadto sterowanie zasilaniem w pomieszczeniu natrysku oraz blokowanie dostępu do natrysku w przypadku wykrycia problemów z temperaturą wody w instalacji.

Zastosowanie sterownika SPA – 1”n” daje użytkownikowi komfort obsługi, niezawodność działania i wymierne korzyści w postaci bieżącego rozliczenia zużycia wody, możliwości łatwej modyfikacji działania urządzenia bez potrzeby wzywania serwisu oraz prostoty użytkowania przez klientów.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.