www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Znaczenie wskazań wyświetlaczy, zachowanie wyjść urządzenia

Znaczenie wskazań wyświetlaczy, zachowanie wyjść urządzenia

Rys. 21 - Elementy wyświetlane w głównym oknie modułu bazowego

Podczas normalnego użytkowania w dolnej linii wyświetlacza modułu bazowego prezentowana jest informacja o trybie pracy urządzenia (nie dotyczy przebywania w menu). Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Tab. 12 - Opis wskazań informacyjnych wyświetlacza modułu bazowego

Symbol Znaczenie Zachowanie wyjść
O Sterownik oczekuje na wrzucenie monet. Lampka zielona – zapalona

Lampka czerwona – zgaszona

Elektrozawór – wyłączony

Dioda RGB - zielona

G Kredyty zostały naliczone, sterownik gotowy do rozpoczęcia odliczania. Lampka zielona – zgaszona

Lampka czerwona – zapalona

Elektrozawór – wyłączony

Dioda RGB - zielona

Z Trwa odliczanie czasu zwłoki. Lampka zielona – zgaszona

Lampka czerwona – zapalona

Elektrozawór – wyłączony

Dioda RGB - zielona

! Trwa kąpiel. Lampka zielona – zgaszona

Lampka czerwona – zapalona

Elektrozawór – załączony

Dioda RGB – czerwona

P Klient zatrzymał odliczanie przyciskiem START / STOP. Lampka zielona – zgaszona

Lampka czerwona – zapalona

Elektrozawór – wyłączony

Dioda RGB - zielona

Podczas przebywania w menu, trwania blokady czasowej / temperaturowej lub w trakcie uruchamiania się sterownika:

Symbol „B” na wyświetlaczu sterownika (tylko w przypadku którejkolwiek z blokad).

Lampka zielona – zgaszona

Lampka czerwona – zapalona

Elektrozawór – wyłączony

Wrzutnik zablokowany

Dioda RGB – niebieska (miga w czasie blokady czasowej)

Dioda RGB – czerwona (miga w czasie blokady temperaturowej)

W trybach „G”, „Z”, „!”, „P” lub w trybie „O” po zakończeniu odliczania (przez czas programowany w menu) Podświetlenie przycisku START / STOP – zapalone (sterowanie zasilaniem obwodów pomieszczenia natrysku)

Rys. 22 - Panel, ekran oczekiwania


Rys. 23 - Panel, czas aktualny


Rys. 24 - Panel, gotowość do kąpieli


Rys. 25 - Panel, zwłoka przed kąpielą


Rys. 26 - Panel, trwa kąpiel

Rys. 27 - Panel, przerwa w kąpieli


Rys. 28 - Panel, natrysk nieczynny

Rys. 29 - Panel, natrysk nie przyjmie monet

Rys. 30 - Panel, temperatura

Rys. 31 - Panel, błąd termometru

Rys. 32 - Panel, błąd komunikacji

Rys. 33 - Panel, błąd komunikacji, odliczanie

Rys. 34 - Panel, błąd modułu bazowego

Rys. 35 - Panel, trwa restart

Przebarwienia widoczne na rysunkach 22 - 35 wynikają z trudności z prawidłowym sfotografowaniem wyświetlacza panelu klienta.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.