www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Charakterystyka sterownika

Charakterystyka sterownika

Tab. 5 - Moduł bazowy "SPA - 1n" interfejs użytkownika

wyświetlacz LCD 2x16 linii

dioda LED RGB informująca o aktualnej funkcji

3 klawisze funkcyjne

Tab. 6 - Moduł bazowy "SPA - 1n" parametry

Parametr Wartość
Zasilanie 230V AC
Pobór mocy Zależny od dołączonego odbiornika (max 100W), <1W w trybie oczekiwania
cos Φ 1 (przy wyłączonym wyjściu 230V)
Stopień ochrony IP 40 dla modułu bazowego

Dla panelu klienckiego (wyświetlacz, wrzutnik, przycisk) możliwy do oszacowania dopiero po wyborze sposobu montażu

Zabezpieczenie wyjścia wysoko prądowego Bezpiecznik zwłoczny topikowy 5x20 0,5A
Zabezpieczenie przed przepięciami sieci > 275V AC (warystory, zwarcie do N)
Wejście sterujące 230V Odseparowane od zasilania układu, możliwość podłączenia do innej fazy (w typowej konfiguracji urządzenia jako sterownik natrysku wejście nieużywane)
Maksymalne napięcie na wejściach cyfrowych 26V, typowo 12 - 24V
Maksymalna obciążalność wyjść niskoprądowych 75mA / wyjście
Długość magistrali RS485 Typowo 1200m zgodnie ze specyfikacją układu MAX485
Zab. przed przepięciami na magistrali > 6V (transile, zwarcie do masy / PE)
Akceptowane nominały 1zł, 2zł, 5zł
Maksymalny kredyt udzielony jednorazowo Konfigurowany przez użytkownika, maks. 15zł
Podtrzymanie wyjścia podającego zasilanie do gniazd, oświetlenia itp. Konfigurowane, maksymalnie 10 minut od zakończenia odliczania.
Możliwość wydawania reszty Brak
Typ współpracującego modułu wrzutnika RM5 Evolution „V” lub kompatybilny
Pomiar temperatury Termometr cyfrowy DS18B20 Dallas
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1st. C (dokładność zależna od konkretnego egzemplarza termometru cyfrowego)
Zabezpieczenie przed przepięciami na liniach zasilania 12V > 14V
Klawisze funkcyjne na panelu czołowym 3 – UP, OK, DOWN

UWAGA!!!

Ze względów bezpieczeństwa w urządzeniu rozdzielono złącza niskonapięciowe od złącz na których może wystąpić napięcie 230VAC.

Tab. 7 - Moduł bazowy "SPA - 1n" złącza IO góra urządzenia

Nr zacisku Znaczenie Polaryzacja Kierunek
1 Zasilanie 230V L Wejście
2 Zasilanie 230V N Wejście
3 Zasilanie 230V PE Wejście
4 Wyjście wysokoprądowe 230V PE Wyjście
5 Wyjście wysokoprądowe 230V N Wyjście
6 Wyjście wysokoprądowe 230V L Wyjście
7* Wejście sterujące 230V L Wejście
8* Wejście sterujące 230V N Wejście
PNEU* Wejście wężyka z przycisku pneumatycznego (opcja) Wejście

* Wejścia nieużywane w zastosowaniu urządzenia jako sterownik natrysku.

Tab. 8 - Moduł bazowy "SPA - 1n" złącza IO dół urządzenia

Nr zacisku Znaczenie Polaryzacja Kierunek
9 Masa części niskonapięciowej - (połączona z PE)
10 Pierwsze zasilanie +12V (bezpiecznik polimerowy 500mA) +
11 Zasilanie +5V dla termometru cyfrowego (bezpiecznik polimerowy 100mA) +
12 Wejście termometru cyfrowego
Wejście
13 Nominał 1zł Pobudzone stanem niskim – wymagają podciągania Wejście
14 Nominał 2zł Wejście
15 Nominał 5zł Wejście
16 Przycisk START / STOP Pobudzone stanem wysokim – nie wymaga podciągania Wejście
17 Masa części niskonapięciowej - (połączona z PE)
18 Drugie zasilanie +12V (bezpiecznik polimerowy 500mA) +
19 Podświetlenie przycisku START / STOP Stan aktywny - niski Wyjście
Możliwość sterowania zasilaniem w pomieszczeniu natrysku.
20 Lampka czerwona Stan aktywny - niski Wyjście
21 Lampka zielona Stan aktywny - niski Wyjście
22 Blokada wrzutnika monet Stan aktywny - wysoki Wyjście
23 Magistrala RS485 A Slave
24 Magistrala RS485 B Slave

Tab. 9 - Wyświetlacz klienta interfejs użytkownika

wyświetlacz LCD 2x16 linii

przycisk START / STOP

Tab. 10 - Wyświetlacz klienta parametry

Parametr Wartość
Zasilanie 12V DC (z modułu SPA-1”n”)
Pobór prądu Max 100mA (w zależności od typu wyświetlacza)
Długość magistrali RS485 Typowo 1200m zgodnie ze specyfikacją układu MAX485
Zabezpieczenie przed przepięciami na magistrali > 6V (transile, zwarcie do masy)

Tab. 11 - Wyświetlacz klienta złącza IO

Nr zacisku Znaczenie Polaryzacja Kierunek
1 Zasilanie 12V +
2 Zasilanie 12V -
3 Magistrala RS485 A Master
4 Magistrala RS485 B Master

Moduł bazowy sterownika może pracować w pełni autonomicznie, bez udziału wyświetlacza dla klienta. Warunkiem poprawnego działania jest zastosowanie przycisku typu NO START / STOP służącego do załączania / pauzowania odliczania (chyba, że z poziomu menu wybrano tryb pracy w którym start odliczania nastąpi samoczynnie po zaliczeniu kredytu – w takim przypadku można całkowicie zrezygnować z użycia przycisku, jednak klient nie będzie miał wtedy możliwości zatrzymywania kąpieli).

Schemat blokowy systemu

Rys. 20 - Blokowy schemat struktury systemu sterowania natryskiemkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.