www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » . Sposób instalacji

. Sposób instalacji

Możliwe schematy połączeń

Rys. 39 - Zasilanie modułu, podłączenie elektrozaworu

Rys. 40 - Podłączenie wyświetlacza klienta

Rys. 41 - Podłączenie lampek sygnalizacyjnych i przycisku START / STOP

Rys. 42 - Podłączenie wrzutnika monet

Rys. 43 - Podłączenie termometrów cyfrowych

Rys. 44 - Sterowanie elektrozamkiem

Rys. 45 - Sterowanie elektrozamkiem z dodatkowym zasilaczem

Rys. 46 - Sterowanie zasilaniem pomieszczenia

Rys. 47 - Ster. zasilaniem pomieszczenia, automat zmierzchowy

Rys. 48 - Ster. zasilaniem pomieszczenia, automat zm. + czujnik ruchu

Rys. 49 - Ster. zasil. pom. (osobny obwód ośw.), automat zmierzchowy

Rys. 50 - Ster. zasil. pom. (osobny obwód ośw.), aut. zm. + czujnik ruchu

Wybór akceptora monet

W urządzeniu "SPA – 1n” zastosowano akceptor monet typu RM5, model "F 00". W przypadku tej konfiguracji można zarządzać sześcioma różnymi nominałami monety, co również oznacza, że akceptator posiada do sześciu różnych kanałów wyjściowych. Za standardowy akceptator uważamy urządzenie, które po wprowadzeniu monety emituje sygnał odpowiadający jej wartości na odpowiednim wyjściu. W tej specyficznej wersji dialog pomiędzy akceptatorem i urządzeniem zliczającym odbywa się równolegle, a każdy z sześciu kanałów odpowiadający wartości każdej z sześciu monet łączy się z odpowiednim kanałem złącza urządzenia. Długość impulsu standardowo wynosi 100 ms (+0 – 2%). Aby zablokować jedną lub więcej monet zaprogramowanych na pierwszych sześciu kanałach wystarczy ustawić w pozycji ON odpowiedni przełącznik dip switch odpowiadający za właściwy kanał.

Akceptor monet posiada główny pin dezaktywujący (inhibit) znajdujący się na PIN6 (patrz schemat złącza), który w chwili podania stanu wysokiego (+5 VDC, +12 VDC) całkowicie blokuje akceptator powodując zwrot każdej wprowadzonej monety.

Akceptator "RM5 F 00" jest całkowicie zamienny z akceptorami typu NRI G13, COIN CONTROL C 120, AZKOYEN LS66, MARS MS 130 i FaGe 3010. Przy pomocy odpowiednich mechanicznych adapterów oraz ramek metalowych RM5 może być kompatybilny ze standardowym wymiarem akceptatorów 5 cali, a co za tym idzie może być wymienny np. z akceptatorem NRI G18 oraz innymi tego typu posiadającymi pionowy układ wprowadzania monety zasilanymi napięciem 24 VDC. Dostępny jest również interfejs zapewniający zamienność RM5 pod kątem elektronicznym z akceptatorem MARS 111 posiadającym wyjście PNP (nr kodu MR5 111), jak również pod kątem mechanicznym dzięki specjalnemu panelowi czołowemu RM F3.

Typ użytego akceptatora wymaga zastosowania zewnętrznych rezystorów podciągających, zgodnie ze schematem połączeń. W dostarczonym urządzeniu rezystory takie zostały zalane w przejściówce z taśmy 10-cio żyłowej na linkę.

Rys. 51 - Wyprowadzenia złącza akceptora RM5 F 00

Zalecany sposób montażu mechanicznego

Sugerowanym sposobem umieszczenia urządzeń jest:

- użycie metalowego lub pleksiglasowego panelu frontowego, w którym osadzone są: wrzutnik, przycisk START / STOP, wyświetlacz klienta,

- osadzenie panelu wewnątrz pomieszczenia natrysku, możliwie jak najdalej od wylotu natrysku,

- umieszczenie bezpośrednio za panelem obudowy z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wielkości, osadzonej w taki sposób, aby jej drzwi otwierały się po drugiej stronie ściany,

- zabezpieczenie drzwi obudowy przed dostępem osób niepowołanych.

Dalsze rysunki powinny dokładnie wyjaśnić opisany sposób:

Rys. 52 - Umieszczenie panelu klienckiego w pomieszczeniu natrysku

Rys. 53 - Osadzenie obudowy i licowanie panelu ze ścianą w pomieszczeniu natrysku

Rys. 54 - Umieszczenie panelu w miejscu kafelkikomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.